Tandproteser – hvad er en tandprotese?

Ordet protese stamme fra Grækenland og betyder tilføjelse. Det vil…